Ein Defnydd o Cwcis

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i roi’r profiad gorau i’n defnyddwyr. Os yw’r feddalwedd rydych yn ei defnyddio i edrych ar y wefan hon (eich porwr) wedi cael ei gosod i dderbyn cwcis, a’ch bod yn parhau i ddefnyddio’r safle, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn ein defnydd o gwcis. Os ydych yn dymuno, gallwch newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai nodweddion ar y safle hwn, a nifer o safleoedd eraill, yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan wefannau rydych yn edrych arnynt. Maent yn cael eu defnyddio gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu’r safle i weithio’n fwy effeithlon, neu i roi mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r safle i’r perchnogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw fanylion personol amdanoch chi, nac yn cadw unrhyw wybodaeth am ba safleoedd y buoch yn edrych arnynt cyn y safle hwn. Rydym yn defnyddio cwcis perfformiad ac ymarferoldeb angenrheidiol yn unig.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o nodweddion y safle sy’n dibynnu ar gwcis.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org  neu www.aboutcookies.org, neu defnyddiwch swyddogaeth "Help" eich porwr.

Efallai y defnyddir y cwcis canlynol ar y safle hwn:

_ga_9G8Q7MKKXN: Defnyddir y cwci hwn gan Google Analytics i barhau â chyflwr sesiwn.

_ga: Mae enw'r cwci hwn yn gysylltiedig â Google Universal Analytics - sy'n ddiweddariad sylweddol i wasanaeth dadansoddeg mwyaf cyffredin Google. Defnyddir y cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw trwy aseinio rhif a gynhyrchir ar hap fel dynodwr cleient. Mae wedi'i gynnwys ym mhob cais tudalen mewn gwefan ac yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo data ymwelwyr, sesiynau ac ymgyrch ar gyfer adroddiadau dadansoddi gwefannau.

Storyblok: Cwci sesiwn sydd ei angen ar gyfer gweithrediad y wefan.