Datganiad Hygyrchedd - Academi'r Colegau Meddygol Brenhinol

URL: https://www.ourhealthourknowledge.org/

Mae Academi'r Colegau Meddygol Brenhinol wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd digidol i bobl ag anableddau. Rydym yn gwella profiad y defnyddiwr i bawb yn barhaus, ac yn cymhwyso'r safonau hygyrchedd perthnasol.

Statws cydymffurfiaeth

Safon hygyrchedd gyfredol y wefan: WCAG 2.1 lefel A

Statws cydymffurfiaeth gyfredol y cynnwys: Cydymffurfio'n llawn: mae'r cynnwys yn cydymffurfio'n llawn â'r safon hygyrchedd heb unrhyw eithriadau.

Cydnawsedd â phorwyr gwe modern a thechnoleg gynorthwyol

Technolegau

Mae hygyrchedd y wefan hon yn dibynnu ar y technolegau canlynol i weithio:

  • HTML

  • CSS

  • Javascript

Dulliau asesuAsesodd Academi'r Colegau Meddygol Brenhinol hygyrchedd y wefan hon gan ddefnyddio'r dull(iau) canlynol:

Gwerthuswyd y wefan yn allanol gan ddefnyddio'r mecanweithiau canlynol:

Archwiliwyd y wefan gan ddefnyddio adnodd archwilio hygyrchedd awtomataidd: https://www.siteimprove.com/ ac adroddwyd ei bod yn pasio WCAG 2.1 lefel A  

Archwiliwyd y wefan gan ddefnyddio adnodd Google Lighthouse gyda sgôr hygyrchedd o 97%

Proses adborth


Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd y wefan hon. Cysylltwch â ni trwy un o'r dulliau canlynol:

Cyfeiriad Post: FAO Communications Director, 10 Dallington Street, London, EC1V 0DB

Gallwch chi hefyd roi adborth yn https://www.ourhealthourknowledge.org/contact-us